KONTAKT

 

GSM: 041/645-420,

         041/645-606

E-pošta: info@vino-suman.eu

       TRTA in LEGE vinogradov

Naši biodinamični vinogradi ležijo na SV delu Slovenije, v SREDNJE SLOVENSKIH GORICAH ki so geografsko zelo razgibane in gričevnate. Tukaj se srečujeta panonska in mediteranska klima, kateri sta pod alpskim vplivom. Pokrajina, kjer se bohotijo naši vinogradi, je prepredena s potočki in gozdovi, katerih svežina daje tlom posebno bogatost in raznolikost. Tla so zatorej; od ilovnato-lapornatih do lahkih peščenih, kar nam omogoča pridelavo zelo raznolikih, bogatih vin in tudi predikatov. Vinsko trto gojimo na izrazito slemenskih in južnih legah, kar je bistvenega pomena za pridelavo edinstvenih naravnih vin.

Obdelujemo okrog 8 hektarjev takšnih vinorodnih površin, na katerih gojimo več različnih sort. Zasajen je Chardonnay, Sivi Pinot, Laški Rizling. Sauvignon, Traminec, Renski Rizling, Rumeni Muškat in Modri Pinot.

Vinograd vVoličini; lega je slemenska, leži na kraškem osamelcu, zemlja je rdeča (terra rosa) z ogromno apnenca, tukaj pridelamo zanimive tipe vin, primerne za arhiviranje.

Naš kmečko-turistični objekt:

Vinograd v Zavrhu; južni geografki položaj

z nagibom do 30%. Zemlja je

ilovnato-peščena.

Tukaj je nasajeno večina modrega pino-ja, naokrog smo  nasadili ampelografsko vrsto s cca. 150 različnimi sortami trte.

Vinograd v Selcih; lega je južna, leži nad gozdom. Zemlja je zelo raznolika, po večini ilovnata, ponekod lapornata, na nekaterih mestih peščena. Zato na tej legi gojimo sedem različnih sort vinske trte.

»Dokler človek sam ne zna narediti travnate bilke, se bo narava njegovim tako imenovanim »znanstvenim« spoznanjem samo SMEJALA.«

                                                     Thomas A. Edison

V naših vinogradih se prosto sprehajajo domače in druge živali; pri nas so vse dobrodošle, in vse imajo svojo funkcijo ter poslanstvo. Nudimo zavetje tudi pticam, ki se hranijo s škodljivci vinske trte. Narava zmeraj najde pravo pot, naše delo pa je, da ji prisluhnemo in ji pomagamo pri tem. V naših vinogradih je prisotno življenje, življenje se občuti prav tako v grozdju. Prav vse pa je ohranjeno tudi v vinu.

 ŠUMAN vina/wines